Kinderen

KINDEREN

hulpaanbod voor kinderen

Wij willen dat onze kinderen zich goed ontwikkelen, veilig en gelukkig opgroeien. Als dit proces uit balans raakt, kunnen kinderen op verschillende gebieden klachten ontwikkelen. Een kind kan zich bijvoorbeeld boos, verdrietig, angstig voelen of op school minder goed meekomen.

Het is belangrijk dat wij met zorg in kaart brengen op welke gebieden wat speelt en wat een kind (en de ouders, school etc.) nodig hebben. Hierbij is belangrijk dat er gekeken wordt wat een kind wel kan en wat er wel goed gaat.

Ik geloof in een liefdevolle opvoeding en het recht om te mogen zijn wie jij wilt zijn. Je kan als kind of volwassene je eigen krachten en potentie leren kennen en deze op de juiste wijze leren te benutten.

Als therapeut sta ik naast je in dit proces.

Avalon Praktijk voor psychosociale therapie

Leren leren

De manier van leren is soms een lastig stuk op school. Kinderen die na groep 8 naar de middelbare school gaan kunnen soms deze overgang moeilijk vinden.

Hoe plan ik mijn huiswerk en hoe kan ik me goed voorbereiden op een toets of presentatie? Waar moet ik beginnen? Hoe kan ik sneller leren? Het is zo saai en veel. Heb jij tips voor mij? Dit zijn veel voorkomende vragen van leerlingen/studenten.

In het praktijk help ik kinderen om deze vragen te beantwoorden. Ik leer ze technieken aan, geef inzicht in het leerproces, geef antwoorden op de waarom en hoe.

Mindmapping is een van de technieken die kinderen effectief kan helpen bij het leren. Het is een manier om aantekeningen te maken waarin je op een logische, overzichtelijke manier de lesstof ordent. Het is ook een soort hersengymnastiek. Mindmapping traint de hersenhelften om goed samen te werken , verbanden te zien en diepgaander na te denken.

Ondersteuning hulpverlening

Het kan zijn dat uw kind al doorverwezen is naar een hulpverlenende instantie. De grondslag van de hulpverlening is wederzijds respect en vertrouwen. Ieder professionele betrokkene werkt vanuit deze basis. Het kan voorkomen dat dit proces anders verloopt dan u dit had verwacht.  U en uw kind voelt zich niet op de juiste wijze ondersteund.

Vanuit mijn ervaring in de hulpverleningsprocessen en het analyseren hiervan kan ik u adviseren en helpen bemiddelen tot het verbeteren van deze hulpverleningsrelatie. Ik kan u vergezellen bij overlegmomenten en kan u bijstaan met het uitleggen van de knelpunten.

avapraktijk zoetermeer

Faalangst/Sociale vaardigheden

Soms ontwikkelen kinderen gedachten en gedragingen die ze belemmeren in de dagelijkse sociale omgang en/op prestaties. Dit kan zich onder andere uiten in teruggetrokken of juist stoer gedrag, blokkeren voor een toets/spreekbeurt, zich uitgesloten voelen in een groep enzovoort. Met meer inzicht in de eigen gedachten/gedragingen en met het leren deze gedachten om te buigen naar positieve, opbouwende gedachten/gedragingen, kan een kind zijn/haar faalangst de baas zijn.

Het is belangrijk dat een kind leert in zijn/haar kracht te staan.

Concentratie/afgeleid zijn

In de huidige maatschappij worden de kinderen de gehele dag blootgesteld aan heel veel informatie. Hoe met deze informatie omgegaan wordt, hoe de informatie gefilterd wordt en wat de gevolgen hiervan zijn voor een kind, kan soms een lastig vraagstuk zijn.

Concentratieproblemen en snel afgeleid zijn kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Het is zeer belangrijk dat deze goed in kaart gebracht wordt om een kind te kunnen helpen op de manier wat hij/zij nodig heeft.

In mijn praktijk maak ik regelmatig gebruik van een Mindwave. Dit apparaat geeft toegang tot het oefenen van concentratie. Over de werking van de Mindwave kunt u op deze site meer lezen.

Stressklachten

Kinderen kunnen net als volwassenen klachten ontwikkelen ten gevolge van bepaalde gebeurtenissen  zoals een scheiding tussen de ouders,  te veel informatie, moeite met  prikkelverwerking, prestatiedrang enz. Het is belangrijk om deze klachten serieus te nemen en de kinderen hierin te ondersteunen.